ELECTRIC ACTUATOR

ELECTRIC ACTUATOR

หัวขับวาล์วไฟฟ้า คืออะไร

หัวขับวาล์วไฟฟ้า เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ควบคุมการเปิดและปิดวาล์วในงานอุตสาหกรรมต่างๆใช้ได้กับระบบหลายประเภท เช่น ระบบบำบัดน้ำ เครื่องปรับอากาศ และอื่นๆแอ็คทูเอเตอร์วาล์วไฟฟ้าได้รับการออกแบบเพื่อให้ควบคุมการทำงานของวาล์วได้อย่างแม่นยำช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ประเภทของหัวขับวาล์วไฟฟ้าที่พบมากที่สุดคือแอคชูเอเตอร์ที่ทำงานด้วยโซลินอยด์แอคชูเอเตอร์ประเภทนี้ทำงานโดยการควบคุมการเคลื่อนที่ของลูกสูบหรือกระดองที่มีประจุแม่เหล็กซึ่งจะเลื่อนชุดคันโยกเพื่อเปิดหรือปิดวาล์วแอคชูเอเตอร์ประเภทนี้มักใช้สำหรับการควบคุมการเปิด/ปิดแบบธรรมดาเนื่องจากไม่จำเป็นต้องตั้งโปรแกรมหรือปรับแต่งที่ซับซ้อน อย่างไรก็ตามยังสามารถใช้สำหรับการใช้งานที่ซับซ้อนมากขึ้น เช่นการควบคุมแรงดันและการควบคุมการไหล

ELECTRIC ACTUATOR

หัวขับไฟฟ้า งานอุตสาหกรรม

หัวขับไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์ที่ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าเพื่อขับเคลื่อนงานทางกลแอคชูเอเตอร์ไฟฟ้าใช้ในกระบวนการทางอุตสาหกรรมที่ต้องการการควบคุมการเคลื่อนไหวและตำแหน่งที่แม่นยำสามารถใช้กับงานต่างๆ เช่น ยก ดัน ดึง เปิด ปิด และหมุนวัตถุ หัวขับไฟฟ้ามีข้อดีหลายประการเหนือระบบไฮดรอลิกหรือนิวเมติกแบบดั้งเดิมประหยัดพลังงานมากกว่าระบบไฮดรอลิก ต้องการค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมน้อยกว่าและโดยทั่วไปมีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่านอกจากนี้ยังให้ความแม่นยำมากขึ้นเมื่อต้องควบคุมความเร็วในการเคลื่อนที่และการวางตำแหน่งของวัตถุ