VALVE (GENERAL)

VALVE (GENERAL)

การเลือกวาล์วอุตสาหกรรมสำหรับงานท่อ

วาล์วอุตสาหกรรมเป็นอุปกรณ์เชิงกลที่ใช้ในการควบคุมการไหลของของเหลว ก๊าซและวัสดุอื่นๆ ในท่อส่ง พวกมันมีหลายขนาดและรูปร่าง และสามารถทำจากวัสดุต่างๆการเลือกวาล์วอุตสาหกรรมสำหรับการใช้งานท่อโดยเฉพาะเป็นการตัดสินใจที่สำคัญเนื่องจากจะเป็นตัวกำหนดประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และความน่าเชื่อถือของระบบในบทความนี้เราจะหารือเกี่ยวกับปัจจัยสำคัญบางประการที่ควรพิจารณาเมื่อเลือกวาล์วอุตสาหกรรมสำหรับการใช้งานท่อ

VALVE (GENERAL)

คู่มือที่จำเป็นสำหรับวาล์วงานท่ออุตสาหกรรม

วาล์วท่ออุตสาหกรรมเป็นส่วนประกอบที่จำเป็นในการใช้งานทางอุตสาหกรรมหลายประเภทช่วยควบคุมการไหลของของเหลวและก๊าซจากพื้นที่หนึ่งไปยังอีกพื้นที่หนึ่งมีรูปทรงและขนาดที่หลากหลาย และสามารถใช้งานได้หลากหลาย เช่น การควบคุมแรงดันการควบคุมอุณหภูมิ และการทำงานด้านความปลอดภัย

VALVE (GENERAL)

ประเภทของวาล์วอุตสาหกรรม

วาล์วอุตสาหกรรมเป็นส่วนประกอบที่สำคัญในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น น้ำมันและก๊าซการบำบัดน้ำ และการผลิตไฟฟ้า ใช้เพื่อควบคุมการไหลของของเหลวและก๊าซในท่อส่ง ถังหรือระบบอื่นๆ ในหลายกรณีวาล์วมีหน้าที่รับผิดชอบในการทำให้ระบบเหล่านี้ทำงานได้อย่างน่าเชื่อถือและปลอดภัย

VALVE (GENERAL)

เลือกวาล์วที่เหมาะกับโรงงานของคุณ

วาล์วเป็นส่วนประกอบที่สำคัญในโรงงานอุตสาหกรรมเนื่องจากทำหน้าที่ควบคุมทิศทางและอัตราการไหลของของไหลหรือก๊าซ ด้วยเหตุนี้การเลือกวาล์วที่เหมาะสมสำหรับโรงงานจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือในระยะยาว

VALVE (GENERAL)

วาล์วอุตสาหกรรมสำหรับงานท่อ

วาล์วอุตสาหกรรมเป็นส่วนประกอบสำคัญของระบบท่อที่ตอบสนองวัตถุประสงค์ที่หลากหลายวาล์วอุตสาหกรรมควบคุม กำกับหรือควบคุมการไหลของของเหลวหรือก๊าซภายในระบบอุตสาหกรรม สามารถใช้เปิด ปิดเร่งความเร็ว เปลี่ยนทิศทางและปรับแรงดันในการใช้งานกระบวนการต่างๆ

VALVE (GENERAL)

พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องวาล์ว ประเภทและหน้าที่การทำงานทั่วไป

สวัสดีค่ะลูกค้า pneumaticplace ทุกท่าน วันนี้มาพบกับแอดมินอีกครั้ง รอบนี้เราจะมาคุยเรื่อง “วาล์วนิวเมติกส์ (Pneumatic Valve)” ว่าคืออะไร มีอะไร และทำหน้าที่อะไรบ้าง

วาล์วนิวเมติกส์ (Pneumatic Valve) คือลิ้นควบคุมชนิดต่าง ๆ ในระบบนิวเมติกส์ ทำหน้าที่ในการเริ่มและหยุดการทำงานของวงจร ควบคุมทิศทางการไหลของลมอัด ควบคุมอัตราการไหลของลมอัดและควบคุมความดัน วาล์วนิวเมติกส์ (Pneumatic Valve) ในระบบนิวเมติกส์พื้นฐานจะแบ่งเป็นวาล์วควบคุมต่าง ๆ ได้ดังนี้

VALVE (GENERAL)

วาล์วคืออะไร ? และมีประเภทอะไรบ้าง

วาล์ว (Valve) เป็นอุปกรณ์ที่มีหน้าที่ควบคุมการไหลของสสารจำพวก ของเหลว (liquid) หรือของไหล (fluid) เช่น น้ำ สารเคมี แก๊ส อากาศ ตามความต้องการในใช้งาน โดยวาล์วจะทำหน้าที่คือเปิดหรือปิดทางเดิน ควบคุมอัตราการไหลได้ สามารถปรับให้สสารไหลในระดับที่ต้องการ เปลี่ยนทิศทางการไหลได้โดยง่าย ป้องกันการไหลย้อนกลับ ป้องกันไม่ให้สสารไหลมาผสมกัน ส่วนการควบคุมการทำงานของวาล์วนั้นมีทั้งวาล์วที่ควบคุมได้เองโดยอัตโนมัติ และวาล์วที่ควบคุมได้โดยใช้มือปรับ