กระบอกสูบ

แก๊สสปริง (GAS SPRING)

ข้อดีของอุปกรณ์ Gas Spring

อุปกรณ์ Gas Spring หรือที่เรียกว่าโช้คแก๊สหรือโช้คแก๊สเป็นอุปกรณ์เชิงกลที่ใช้กระบอกสูบที่ปิดสนิทซึ่งมีแก๊สและน้ำมันที่มีแรงดันเพื่อสร้างแรง Gas Spring ให้แรงกระตุ้นเมื่อขยายหรือบีบอัด ทำให้มีประโยชน์สำหรับการใช้งาน เช่นการยกและการรองรับแรงกระแทกในสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรมและยานยนต์ ในบทความนี้ผมจะพูดถึงข้อดีของการใช้อุปกรณ์แก๊สสปริงในการใช้งานต่างๆ

PNEUMATIC - อุปกรณ์นิวเมติกส์

การบํารุงรักษาระบบนิวเมติกส์

ระบบนิวนิวเมติกส์เป็นส่วนประกอบที่สำคัญของการใช้งานทางอุตสาหกรรมหลายประเภทตั้งแต่การผลิตและการผลิตไปจนถึงยานยนต์และอวกาศการบำรุงรักษาระบบนิวแมติกส์อย่างเหมาะสมมีความสำคัญต่อการทำงานที่เชื่อถือได้และหลีกเลี่ยงการหยุดทำงานซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูงบทความนี้จะกล่าวถึงความสำคัญของการบำรุงรักษาระบบนิวแมติกส์อย่างสม่ำเสมอและให้คำแนะนำสำหรับแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด