การเลือกวาล์ว

VALVE (GENERAL)

เลือกวาล์วที่เหมาะกับโรงงานของคุณ

วาล์วเป็นส่วนประกอบที่สำคัญในโรงงานอุตสาหกรรมเนื่องจากทำหน้าที่ควบคุมทิศทางและอัตราการไหลของของไหลหรือก๊าซ ด้วยเหตุนี้การเลือกวาล์วที่เหมาะสมสำหรับโรงงานจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือในระยะยาว

VALVE (GENERAL)

วาล์วอุตสาหกรรมสำหรับงานท่อ

วาล์วอุตสาหกรรมเป็นส่วนประกอบสำคัญของระบบท่อที่ตอบสนองวัตถุประสงค์ที่หลากหลายวาล์วอุตสาหกรรมควบคุม กำกับหรือควบคุมการไหลของของเหลวหรือก๊าซภายในระบบอุตสาหกรรม สามารถใช้เปิด ปิดเร่งความเร็ว เปลี่ยนทิศทางและปรับแรงดันในการใช้งานกระบวนการต่างๆ