ขนาด Flexible Hose

สายเฟล็กซ์ถัก (FLEXIBLE HOSE)

สายเฟล็กซ์ถัก (Flexible Hose) คืออะไร

สายเฟล็กซ์ถัก หรือ Flexible Hose คือท่อประเภทหนึ่งที่ประกอบด้วยท่อด้านในสายถักและ/หรือเกลียวเสริมแรงอย่างน้อยหนึ่งชั้น และฝาครอบป้องกันด้านนอกใช้สำหรับถ่ายโอนของเหลวและก๊าซจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งท่ออ่อนยืดหยุ่นมักใช้ในงานอุตสาหกรรม ซึ่งท่อต้องสามารถโค้งงอตามมุมต่างๆหรือผ่านพื้นที่จำกัดได้นอกจากนี้ยังใช้กันทั่วไปในระบบประปาภายในบ้านเนื่องจากมีความยืดหยุ่น ติดตั้งง่ายและทนทาน