ตัวสร้างแรงสั่นรุ่น gt

PNEUMATIC AIR VIBRATOR

Air vibrator คืออะไร ใช้เพื่ออะไรและมีอะไรน่าสนใจบ้าง

air vibrator อุปกรณ์สร้างแรงสั่นสะเทือนที่ถูกใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมทั่วโลก รวมถึงโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศไทยหลายแห่ง อุปกรณ์ที่ว่านี้ใช้หลักการของแรงเหนี่ยวหนีศูนย์กลาง โดยใช้ในงานที่ต้องการสั่น เขย่า เคาะ ไม่จำเป็นต้องใช้แรงงานคน ช่วยลดต้นทุนค่าจ้างแรงงาน นอกจากนั้นยังลดปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับเครื่องจักรและอุปกรณ์ด้วย ปัจจุบันอุปกรณ์สร้างแรงสั่นสะเทือนมีทั้งแบบสั่นการด้วยลมและแบบสั่งการด้วยไฟฟ้า ทั้งนี้ ขึ้นอยู่ที่ความสะดวกของผู้ใช้งาน ความเหมาะสมหรือขึ้นอยู่ที่สภาพแวดล้อม