บอลวาล์ว

VALVE (GENERAL)

ประเภทของวาล์วอุตสาหกรรม

วาล์วอุตสาหกรรมเป็นส่วนประกอบที่สำคัญในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น น้ำมันและก๊าซการบำบัดน้ำ และการผลิตไฟฟ้า ใช้เพื่อควบคุมการไหลของของเหลวและก๊าซในท่อส่ง ถังหรือระบบอื่นๆ ในหลายกรณีวาล์วมีหน้าที่รับผิดชอบในการทำให้ระบบเหล่านี้ทำงานได้อย่างน่าเชื่อถือและปลอดภัย