ระบบนิวเมติกส์

PNEUMATIC - อุปกรณ์นิวเมติกส์

ข้อดี ข้อเสีย ของระบบนิวเมติกส์

ระบบนิวเมติกส์เป็นเทคโนโลยีอัตโนมัติประเภทหนึ่งที่ใช้อากาศอัดเพื่อส่งกำลังและควบคุมการเคลื่อนที่ของกลไกเมื่อเป็นระบบอัตโนมัติในรูปแบบดั้งเดิมพวกเขายังคงใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบันเนื่องจากความเรียบง่าย ราคาย่อมเยาและความยืดหยุ่น แม้ว่าการใช้ระบบนิวแมติกส์จะมีข้อดีหลายประการแต่ก็มีข้อเสียที่อาจเกิดขึ้นเช่นกัน

PNEUMATIC - อุปกรณ์นิวเมติกส์

การบํารุงรักษาระบบนิวเมติกส์

ระบบนิวนิวเมติกส์เป็นส่วนประกอบที่สำคัญของการใช้งานทางอุตสาหกรรมหลายประเภทตั้งแต่การผลิตและการผลิตไปจนถึงยานยนต์และอวกาศการบำรุงรักษาระบบนิวแมติกส์อย่างเหมาะสมมีความสำคัญต่อการทำงานที่เชื่อถือได้และหลีกเลี่ยงการหยุดทำงานซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูงบทความนี้จะกล่าวถึงความสำคัญของการบำรุงรักษาระบบนิวแมติกส์อย่างสม่ำเสมอและให้คำแนะนำสำหรับแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด