ระบบไฮดรอลิกส์

HYDRAULIC - อุปกรณ์ไฮดรอลิค

อุปกรณ์ไฮดรอลิค คืออะไร

อุปกรณ์ไฮดรอลิกเป็นอุปกรณ์เชิงกลที่ใช้ของเหลวเพื่อสร้างพลังงานโดยทั่วไปจะประกอบด้วยลูกสูบหรือลูกสูบทรงกระบอก แอคชูเอเตอร์และอ่างเก็บน้ำที่มีตัวกลางที่เป็นของเหลว เช่น น้ำมันหรือน้ำแรงกระตุ้นที่ใช้กับลูกสูบหรือลูกสูบทำให้เกิดการกระจัดซึ่งจะถ่ายโอนพลังงานจากปลายด้านหนึ่งของอุปกรณ์ไปยังอีกด้านหนึ่งพลังงานนี้สามารถนำมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ เช่น การยกของหนักการใช้เครื่องจักร และการควบคุมการเคลื่อนที่ในยานพาหนะ