วาล์วอุตสาหกรรม

VALVE (GENERAL)

การเลือกวาล์วอุตสาหกรรมสำหรับงานท่อ

วาล์วอุตสาหกรรมเป็นอุปกรณ์เชิงกลที่ใช้ในการควบคุมการไหลของของเหลว ก๊าซและวัสดุอื่นๆ ในท่อส่ง พวกมันมีหลายขนาดและรูปร่าง และสามารถทำจากวัสดุต่างๆการเลือกวาล์วอุตสาหกรรมสำหรับการใช้งานท่อโดยเฉพาะเป็นการตัดสินใจที่สำคัญเนื่องจากจะเป็นตัวกำหนดประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และความน่าเชื่อถือของระบบในบทความนี้เราจะหารือเกี่ยวกับปัจจัยสำคัญบางประการที่ควรพิจารณาเมื่อเลือกวาล์วอุตสาหกรรมสำหรับการใช้งานท่อ

VALVE (GENERAL)

ประเภทของวาล์วอุตสาหกรรม

วาล์วอุตสาหกรรมเป็นส่วนประกอบที่สำคัญในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น น้ำมันและก๊าซการบำบัดน้ำ และการผลิตไฟฟ้า ใช้เพื่อควบคุมการไหลของของเหลวและก๊าซในท่อส่ง ถังหรือระบบอื่นๆ ในหลายกรณีวาล์วมีหน้าที่รับผิดชอบในการทำให้ระบบเหล่านี้ทำงานได้อย่างน่าเชื่อถือและปลอดภัย

VALVE (GENERAL)

วาล์วอุตสาหกรรมสำหรับงานท่อ

วาล์วอุตสาหกรรมเป็นส่วนประกอบสำคัญของระบบท่อที่ตอบสนองวัตถุประสงค์ที่หลากหลายวาล์วอุตสาหกรรมควบคุม กำกับหรือควบคุมการไหลของของเหลวหรือก๊าซภายในระบบอุตสาหกรรม สามารถใช้เปิด ปิดเร่งความเร็ว เปลี่ยนทิศทางและปรับแรงดันในการใช้งานกระบวนการต่างๆ