ส่วนประกอบนิวแมติกส์

PNEUMATIC - อุปกรณ์นิวเมติกส์

ข้อดี ข้อเสีย ของระบบนิวเมติกส์

ระบบนิวเมติกส์เป็นเทคโนโลยีอัตโนมัติประเภทหนึ่งที่ใช้อากาศอัดเพื่อส่งกำลังและควบคุมการเคลื่อนที่ของกลไกเมื่อเป็นระบบอัตโนมัติในรูปแบบดั้งเดิมพวกเขายังคงใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบันเนื่องจากความเรียบง่าย ราคาย่อมเยาและความยืดหยุ่น แม้ว่าการใช้ระบบนิวแมติกส์จะมีข้อดีหลายประการแต่ก็มีข้อเสียที่อาจเกิดขึ้นเช่นกัน