หน้าที่ solenoid valve

SOLENOID VALVE

หน้าที่สำคัญของ Solenoid valve

solenoid valve เป็นอุปกรณ์เครื่องกลไฟฟ้าที่ใช้ในการเปิดหรือปิดเส้นทางการไหลของของไหลมันประกอบด้วยขดลวดที่เมื่อได้รับพลังงานจะสร้างสนามแม่เหล็กจากนั้นสนามแม่เหล็กนี้จะเคลื่อนลูกสูบหรือกระดองภายในวาล์วซึ่งจะเปิดและปิดการไหลของของไหลผ่านวาล์วโซลินอยด์วาล์วเป็นส่วนประกอบที่จำเป็นสำหรับการควบคุมและควบคุมการไหลของของไหลในกระบวนการทางอุตสาหกรรมหลายประเภท