หัวขับไฟฟ้าอุตสาหกรรม

ELECTRIC ACTUATOR

หัวขับไฟฟ้า งานอุตสาหกรรม

หัวขับไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์ที่ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าเพื่อขับเคลื่อนงานทางกลแอคชูเอเตอร์ไฟฟ้าใช้ในกระบวนการทางอุตสาหกรรมที่ต้องการการควบคุมการเคลื่อนไหวและตำแหน่งที่แม่นยำสามารถใช้กับงานต่างๆ เช่น ยก ดัน ดึง เปิด ปิด และหมุนวัตถุ หัวขับไฟฟ้ามีข้อดีหลายประการเหนือระบบไฮดรอลิกหรือนิวเมติกแบบดั้งเดิมประหยัดพลังงานมากกว่าระบบไฮดรอลิก ต้องการค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมน้อยกว่าและโดยทั่วไปมีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่านอกจากนี้ยังให้ความแม่นยำมากขึ้นเมื่อต้องควบคุมความเร็วในการเคลื่อนที่และการวางตำแหน่งของวัตถุ