อุปกรณ์ช่วยเพิ่มการผลิตสินค้า

PNEUMATIC AIR VIBRATOR

อุปกรณ์สร้างแรงสั่นสะเทือน gt vibrator ได้รับความนิยมสำหรับอุตสาหกรรม

อุปกรณ์สร้างแรงสั่นสะเทือนด้วยลมนั้นเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยทำให้ฝุ่นผงต่างๆ เคลื่อนที่ไหลต่อไปได้ โดยไม่ติดเกาะผนังไซโล อุปกรณ์สร้างแรงสั่นสะเทือนด้วยลม ในปัจจุบันมีทั้งแบบเคาะ (air knocker) แบบสั่น (air vibrator) และแบบยิงทลายด้วยลม (air cannon) ใช้สำหรับงานระบบลำเลียงฝุ่น ผง แป้ง ซีเมนต์ งานบรรจุ แพ็ค อาหารสัตว์ ผสม ร่อนหรือคัดแยกขนาด ฯลฯ