แนะนำข้อมูล air vibrator

PNEUMATIC AIR VIBRATOR

แนะนำอุปกรณ์สร้างแรงสั่นสะเทือนด้วยลม แบบเคาะ, สั่น และยิงทลายด้วยลม

อุปกรณ์สร้างแรงสั่นสะเทือนด้วยลม อุปกรณ์ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมหลากหลาย ปัจจุบันถูกนำไปใช้ในอุตสาหกรรมทั่วโลกรวมถึงอุตสาหกรรมในประเทศไทยของเราด้วย นับว่าเป็นอุปกรณ์สำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนกระบวนการผลิตให้เกิดประสิทธิภาพ ตัวสร้างแรงสั่นเขย่าด้วยลม ช่วยให้ฝุ่นผงต่างๆ เคลื่อนที่หรือไหลต่อไปได้ ไม่ทำให้เกิดการเกาะติดผนัง ท่อไซโลหรือ หรือฮอปเปอร์ อุปกรณ์สร้างแรงสั่นสะเทือนประเภทลมนั้น มีทั้งแบบสั่น (air vibrator) แบบเคาะ (air knocker) และแบบยิงทลายด้วยลม (air cannon) ใช้สำหรับงานในระบบลำเลียงฝุ่น ผง แป้ง อาหารสัตว์ งานบรรจุ ซีเมนต์ แพ็คงาน เขย่าผสม ร่อน หรืองานคัดแยกขนาด ฯลฯ