air knocker

PNEUMATIC AIR VIBRATOR

อุปกรณ์สร้างแรงสั่นด้วยลมแบบเคาะ sk knocker ดีไหมเป็นแบบไหน

อุปกรณ์สร้างแรงสั่นสะเทือน คือ อุปกรณ์ที่ใช้ระบบลมหรือระบบไฟฟ้าทำให้เกิดการสั่งสะเทือน ทำให้วัตถุชนิด ฝุ่น ผง หรือเม็ดซึ่งบรรจุไว้ในปากรวยหลุดออกมา โดยที่ไม่เกิดการอุดตัน ผลิตจากโครงสร้างอลูมิเนียมมีความแข็งแรงทนทาน และมีให้เลือกใช้งานหลายรูปแบบ มีทั้งเครื่องสั่นแบบลูกบอล สั่นแบบมอเตอร์ไฟฟ้าและสั่นแบบระบบลม อุปกรณ์สร้างแรงสั่นสะเทือน ประเภทลม ยังแบ่งออกเป็นแบบสั่น แบบยิงทลายด้วยลมและแบบเคาะ (air knocker)