gas spring cylinder

แก๊สสปริง (GAS SPRING)

gas spring cylinder (กระบอกโช้ค)

Gas Spring Cylinders (Choke Cylinders) เป็นสปริงชนิดหนึ่งที่ขับเคลื่อนด้วยก๊าซแรงดันซึ่งโดยทั่วไปคือไนโตรเจนหรือคาร์บอนไดออกไซด์สามารถใช้งานได้หลากหลายและมีข้อดีหลายประการเหนือสปริงเชิงกลแบบดั้งเดิม

กระบอกสูบแก๊สสปริงได้รับการออกแบบเพื่อให้มีแรงควบคุมสำหรับการเคลื่อนที่เชิงเส้นทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานต่างๆ เช่น การยก การลดลงและการรองรับแรงกระแทกของเครื่องจักรอุตสาหกรรม ชิ้นส่วนยานยนต์และอุปกรณ์ทางการแพทย์นอกจากนี้ยังใช้ถังแก๊สสปริงเพื่อควบคุมความเร็วในการเปิดและปิดประตูหรือฟัก