SK air knocker

PNEUMATIC AIR VIBRATOR

Pneutec Thailand จำหน่ายอุปกรณ์สร้างแรงสั่นสะเทือน air vibrator

อุปกรณ์สร้างแรงสั่นสะเทือนประเภทลมและไฟฟ้าถูกใช้งานในอุตสาหกรรมอย่างแพร่หลาย ช่วยเพิ่มความสามารถในการไหลของวัสดุ อาทิ ถังไซโล ไลน์ลำเลียง ทำให้วัสดุติดภายในไหลได้ดียิ่งขึ้น ตลอดจนใช้ในงานหล่อขึ้นรูป เพื่อไล่ฟองอากาศ ไปจนถึงงานคัดแยกขนาด อุปกรณ์สร้างแรงสั่นสะเทือนประเภทลม อาศัยหลักการทำงาน pneumatic vibrator แรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง ใช้ลมไปกระทำกับอุปกรณ์ภายในจนเกิดเป็นแรงสั่น สามารถปรับแรงสั่นได้

PNEUMATIC AIR VIBRATOR

อุปกรณ์สร้างแรงสั่นด้วยลมแบบเคาะ sk knocker ดีไหมเป็นแบบไหน

อุปกรณ์สร้างแรงสั่นสะเทือน คือ อุปกรณ์ที่ใช้ระบบลมหรือระบบไฟฟ้าทำให้เกิดการสั่งสะเทือน ทำให้วัตถุชนิด ฝุ่น ผง หรือเม็ดซึ่งบรรจุไว้ในปากรวยหลุดออกมา โดยที่ไม่เกิดการอุดตัน ผลิตจากโครงสร้างอลูมิเนียมมีความแข็งแรงทนทาน และมีให้เลือกใช้งานหลายรูปแบบ มีทั้งเครื่องสั่นแบบลูกบอล สั่นแบบมอเตอร์ไฟฟ้าและสั่นแบบระบบลม อุปกรณ์สร้างแรงสั่นสะเทือน ประเภทลม ยังแบ่งออกเป็นแบบสั่น แบบยิงทลายด้วยลมและแบบเคาะ (air knocker)

PNEUMATIC AIR VIBRATOR

แนะนำอุปกรณ์สร้างแรงสั่นสะเทือนด้วยลม แบบเคาะ, สั่น และยิงทลายด้วยลม

อุปกรณ์สร้างแรงสั่นสะเทือนด้วยลม อุปกรณ์ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมหลากหลาย ปัจจุบันถูกนำไปใช้ในอุตสาหกรรมทั่วโลกรวมถึงอุตสาหกรรมในประเทศไทยของเราด้วย นับว่าเป็นอุปกรณ์สำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนกระบวนการผลิตให้เกิดประสิทธิภาพ ตัวสร้างแรงสั่นเขย่าด้วยลม ช่วยให้ฝุ่นผงต่างๆ เคลื่อนที่หรือไหลต่อไปได้ ไม่ทำให้เกิดการเกาะติดผนัง ท่อไซโลหรือ หรือฮอปเปอร์ อุปกรณ์สร้างแรงสั่นสะเทือนประเภทลมนั้น มีทั้งแบบสั่น (air vibrator) แบบเคาะ (air knocker) และแบบยิงทลายด้วยลม (air cannon) ใช้สำหรับงานในระบบลำเลียงฝุ่น ผง แป้ง อาหารสัตว์ งานบรรจุ ซีเมนต์ แพ็คงาน เขย่าผสม ร่อน หรืองานคัดแยกขนาด ฯลฯ