เรื่องของ ประสบความสำเร็จ

เรื่องของ ประสบความสำเร็จ

ว่าด้วยเรื่องของ “ประสบความสำเร็จ” (success) คงนั่งเถียงกันไม่มีวันรู้จบ ถึงขั้นเถียงกันไม่จบไม่สิ้น เราทุกคนล้วนแล้วแต่ต้องการความสำเร็จ พวกเราอยากจะเป็นบุคคลที่ประสบความสำเร็จ หรือ รู้สึกถึงการได้รับความสำเร็จอะไรบางอย่าง เพราะระดับ 35a aca ddaa 1ba ขนาด และด้านของความสำเร็จ ของแต่ละคน และของคนแต่ละประเภท มีไม่เท่ากัน กับบางคน แค่ด้านสุขภาพ เป้าหมายดื่มน้ำให้ได้วันละ 2 ลิตร ก็ถือว่าประสบความสำเร็จตามเป้าหมายแล้ว

หรือกับบางคน ต้องถึงการควบคุมอาหาร ลดน้ำหนัก ออกกำลังกายหนักๆ ทุกวัน เพื่อให้มีซิกแพค ให้มีกล้าม ถึงจะดูดี หุ่นดี แต่กับแค่บางแค่ให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่ไข้ง่ายก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้ว ด้านอาชีพกับบางคนต้องเป็นระดับหัวหน้า ระดับยศต้องนายเอกนายพัน 35a aca ddaa 1ba มีอำนาจเหนือใครๆ เพื่อให้ตัวเองมีคนก้มกราบ นับถือ ถึงจะถือว่าประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน เพื่อเป็นที่นับหน้าถือตาของครอบครัว แต่กับแค่บางคนขอให้มีงานทำงานมีอาชีพ หาเงินมาเลี้ยงครอบครัว ก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้ว ด้านการเงินกับบางคนต้องมีเงินในบัญชี 10 ล้าน 100 ล้าน

แต่กับบางคนขอแค่ไม่เป็นหนี้ ไม่มีสิน ก็ประสบความสำเร็จแล้ว ดังนั้น อย่าได้ดูถูก ดูแคลน กล่าวหาคนนั้นคนนี้ว่าไม่ประสบความสำเร็จ และสิ่งสำคัญที่สุดคือตัวเรา อย่าพยายามเปรียบเทียบการประสบความสำเร็จกับคนอื่น เพราะพื้นฐาน 35a aca ddaa 1ba สถานะความเป็นอยู่ การเงิน การศึกษา แม้กระทั่งบุญกรรมวาสนาของแต่ละคนมีไม่เท่ากัน บางคนอาจจะประสบความสำเร็จตั้งแต่อายุยังน้อย กับบางคนอาจจะประสบความสำเร็จถึงเป้าหมาย เมื่ออายุใกล้เกษียณแล้วก็มี

แต่อีกกับบางคนตั้งเป้า วางแผน ลงมือทำ อดทน ทุ่มเท พยายามแล้วพยายามอีก ก็ยังไม่ประสบความสำเร็จสักที มีการเปลี่ยนเป้าหมาย ลดเป้าหมายลง ก็มีให้เห็นได้ทั่วไปเป็นปกติกัน มีคนเพียงไม่กี่คนเท่านั้น ที่จะคิดใคร่ครวญ ถึง ความหมายที่แท้จริงของ 35a aca ddaa 1ba การประสบความสำเร็จในชีวิตของตนเอง แต่ตัวเราก็ต้องกลับมาทบทวนศักยภาพ ความสามารถของเราด้วย ว่าเราตั้งเป้าหมายที่ตั้งไว้อาจจะยากไป เกินตัวเราไปไหม มีคนมากมายหลากหลายที่กำลังต่อสู้ตะเกียกตะกายก้าวขึ้นสู่จุดสูงสุด

แต่สุดท้าย กลับกลายเป็นคนที่น่าสงสาร ไร้ญาติมิตร โดดเดี่ยว เมื่ออยู่ในจุดสุดยอดที่เขาใฝ่ฝันไว้ คนเหล่านี้ มักจะไม่มีความสุขเพราะว่าเขากำลังวิ่งไล่ตาม ความหมายของความสำเร็จแบบผิดทาง เพราะมันไม่ได้เข้ากันเลยกับวิถีชีวิตหรือความเป็นตัวตนของเขา และสิ่งสำคัญอย่าเอาคำพูด 35a aca ddaa 1ba คนอื่น ที่ค่อยดูถูกเรามากดความพยายามของเราไว้ อย่าได้นำคำพวกนั้นมาใส่ใจ แต่จงเปลี่ยนคำดูถูกเหล่านั้น มาเป็นแรงผลักดัน เป็นแรงใจให้เรามีความพยายามไปให้ถึงเป้าหมายเพื่อประสบความสำเร็จ