ตัวสร้างแรงสั่นเขย่าด้วยลม

PNEUMATIC AIR VIBRATOR

อุปกรณ์สร้างแรงสั่นสะเทือน gt vibrator ได้รับความนิยมสำหรับอุตสาหกรรม

อุปกรณ์สร้างแรงสั่นสะเทือนด้วยลมนั้นเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยทำให้ฝุ่นผงต่างๆ เคลื่อนที่ไหลต่อไปได้ โดยไม่ติดเกาะผนังไซโล อุปกรณ์สร้างแรงสั่นสะเทือนด้วยลม ในปัจจุบันมีทั้งแบบเคาะ (air knocker) แบบสั่น (air vibrator) และแบบยิงทลายด้วยลม (air cannon) ใช้สำหรับงานระบบลำเลียงฝุ่น ผง แป้ง ซีเมนต์ งานบรรจุ แพ็ค อาหารสัตว์ ผสม ร่อนหรือคัดแยกขนาด ฯลฯ

PNEUMATIC AIR VIBRATOR

Air vibrator คืออะไร ใช้เพื่ออะไรและมีอะไรน่าสนใจบ้าง

air vibrator อุปกรณ์สร้างแรงสั่นสะเทือนที่ถูกใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมทั่วโลก รวมถึงโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศไทยหลายแห่ง อุปกรณ์ที่ว่านี้ใช้หลักการของแรงเหนี่ยวหนีศูนย์กลาง โดยใช้ในงานที่ต้องการสั่น เขย่า เคาะ ไม่จำเป็นต้องใช้แรงงานคน ช่วยลดต้นทุนค่าจ้างแรงงาน นอกจากนั้นยังลดปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับเครื่องจักรและอุปกรณ์ด้วย ปัจจุบันอุปกรณ์สร้างแรงสั่นสะเทือนมีทั้งแบบสั่นการด้วยลมและแบบสั่งการด้วยไฟฟ้า ทั้งนี้ ขึ้นอยู่ที่ความสะดวกของผู้ใช้งาน ความเหมาะสมหรือขึ้นอยู่ที่สภาพแวดล้อม

PNEUMATIC AIR VIBRATOR

แนะนำอุปกรณ์สร้างแรงสั่นสะเทือนด้วยลม แบบเคาะ, สั่น และยิงทลายด้วยลม

อุปกรณ์สร้างแรงสั่นสะเทือนด้วยลม อุปกรณ์ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมหลากหลาย ปัจจุบันถูกนำไปใช้ในอุตสาหกรรมทั่วโลกรวมถึงอุตสาหกรรมในประเทศไทยของเราด้วย นับว่าเป็นอุปกรณ์สำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนกระบวนการผลิตให้เกิดประสิทธิภาพ ตัวสร้างแรงสั่นเขย่าด้วยลม ช่วยให้ฝุ่นผงต่างๆ เคลื่อนที่หรือไหลต่อไปได้ ไม่ทำให้เกิดการเกาะติดผนัง ท่อไซโลหรือ หรือฮอปเปอร์ อุปกรณ์สร้างแรงสั่นสะเทือนประเภทลมนั้น มีทั้งแบบสั่น (air vibrator) แบบเคาะ (air knocker) และแบบยิงทลายด้วยลม (air cannon) ใช้สำหรับงานในระบบลำเลียงฝุ่น ผง แป้ง อาหารสัตว์ งานบรรจุ ซีเมนต์ แพ็คงาน เขย่าผสม ร่อน หรืองานคัดแยกขนาด ฯลฯ