วาล์วคืออะไร

VALVE (GENERAL)

วาล์วคืออะไร ? และมีประเภทอะไรบ้าง

วาล์ว (Valve) เป็นอุปกรณ์ที่มีหน้าที่ควบคุมการไหลของสสารจำพวก ของเหลว (liquid) หรือของไหล (fluid) เช่น น้ำ สารเคมี แก๊ส อากาศ ตามความต้องการในใช้งาน โดยวาล์วจะทำหน้าที่คือเปิดหรือปิดทางเดิน ควบคุมอัตราการไหลได้ สามารถปรับให้สสารไหลในระดับที่ต้องการ เปลี่ยนทิศทางการไหลได้โดยง่าย ป้องกันการไหลย้อนกลับ ป้องกันไม่ให้สสารไหลมาผสมกัน ส่วนการควบคุมการทำงานของวาล์วนั้นมีทั้งวาล์วที่ควบคุมได้เองโดยอัตโนมัติ และวาล์วที่ควบคุมได้โดยใช้มือปรับ